• DOMŮ
 • ZAMĚSTNANCI
 • PRO RODIČE
 • JÍDELNA
 • FORMULÁŘE
 • DOKUMENTY
 • FOTOGALERIE
 • PROJEKTY
 •  

  PRO RODIČE - REŽIM DNE

   
   
   
   

  REŽIM DNE

   
   

  06:00 - 08:00   scházení dětí ve třídě
      spontánní ranní hry (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné ...)
      individuální, skupinová i frontální práce s dětmi
      logopedická prevence

  08:00 - 08:30   ranní rituál, komunikační kruh
      pohybové aktivity

  08:30 - 09:00   hygiena
      svačina

  09:00 - 09:30   hlavní řízené skupinové i frontální činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dědí podle ŠVP
  hygiena, příprava na pobyt venku

  09:30 - 11:30   pobyt dětí venku (řízené i volné činnosti, relaxace, pohybové aktivity, poznávání přírohy)

  11:30 - 12:15   hygiena
      oběd
      příprava na odpočinek

  12:15 - 14:45   klidové aktivity, spánek

  14:15 - 14:45   hygiena
      odpolední svačina

  14:45 - 16:00   spontánní a skupinové hry dět
      individuální planované činnosti
      rozcházení dětí

   

  Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.