• DOMŮ
 • ZAMĚSTNANCI
 • PRO RODIČE
 • JÍDELNA
 • FORMULÁŘE
 • DOKUMENTY
 • FOTOGALERIE
 • PROJEKTY
 •  

  PRO RODIČE - PLATBY

   
   
   
   

  PLATBY

  Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

  ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

  Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“.

  Vyvěšena na nástěnce v šatně MŠ.

  Úplata je stanovena ve výši 200 Kč/měsíc.

  Částka je splatná do 10. dne v kalendářním měsíci.

  STRAVNÉ

  Stravné je hrazeno zpětně za odebrané obědy.

  Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v šatně MŠ.

   
   

  Celodenní stravné

  Ranní svačina 9,-Kč  
  Oběd 16,-Kč  
  Odpolední svačina 8,-Kč  
  Celkem 33,-Kč  

   

  Bez odpolední svačiny: Týká se pouze dětí, které chodí po obědě celý měsíc a tato skutečnost byla nahlášena kuchařce před začátkem daného měsíce.

  Ranní svačina 9,-Kč  
  Oběd 16,-Kč  
  Celkem 25,-Kč  

   

  Odklad školní docházky

  Ranní svačina 9,-Kč  
  Oběd 17,-Kč  
  Odpolední svačina 8,-Kč  
  Celkem 34,-Kč  

   
  Ceny stravného jsou stanoveny od 1.9.2016.