• DOMŮ
 • ZAMĚSTNANCI
 • PRO RODIČE
 • JÍDELNA
 • FORMULÁŘE
 • DOKUMENTY
 • FOTOGALERIE
 • PROJEKTY
 •  

  PROJEKTY

   
   
   
   

  ŠABLONY PRO MŠ HORNÍ HABARTICE II

   

  V letech 2018 - 2020 jsme realizovali projekt s názvem „Šablony pro MŠ Horní Habartice II“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010334, podpořený z výzvy MŠMT (č. 02_18-063).

  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

   

  Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

   

  Doba realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

  V rámci akce byly realizovány tyto šablony:

  ·         Chůva – personální podpora MŠ

  ·         Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

             – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

  ·         Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

  ·       Projektový den ve škole

  ·       Projektový den mimo školu

  ·         Aktivity rozvíjející ICT v MŠ

                    – Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 48 týdnů

   

  Tento projekt je spolufinancován EU.


   

  ZAHRADA

  Tento projekt byl financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

  Výzva č. 16/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci národního programu Životního prostředí

  Prioritní oblast   6.   Environmentální prevence

  Podoblast           6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

  Předmětem projektu  „Živá zahrada“ bylo vybudování školní zahrady v přírodním stylu se zastřešeným interaktivním altánem, který je využíván jako přírodní učebna pro řízené i volné činnosti dětí. Zahradu jsme koncepčně doplnili prvky, které poskytnou dostatek možností k pozorování rostlin, živočichů, přírodních jevů a budování pozitivního vztahu k přírodě.  Realizace projektu  velkou měrou přispěla ke zkvalitnění EVVO v MŠ a poskytuje vhodné podmínky pro výuku venku bez ohledu na počasí.

   

   
   
   

  SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY


  Jsme zapojeni do projektu České obce sokolské s názvem "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Děti budou mít v průběhu celého školního roku možnost vylepšit své pohybové dovednosti se zvířátky, která jednotlivé části motivačně propojují.

   

  Součástí aktivit je i pracovní sešit, kam budou své pokroky v pohybových dovednostech formou hodnotících samolepek zaznamenávat a dokreslovat obrázky.

   

  Projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR .

   

   

  SOUTĚŽ VE SBĚRU TŘÍDĚNÉHO ODPADU

  každý rok se naše mateřská škola zapojuje do soutěže ve sběru tříděného odpadu.

  a nápojových kartonů.

   
  Co sbíráme?
   

  ·         papír - noviny a časopisy,  vlnitá  lepenka, počítačové sjetiny, papír smíšený

  ·         nápojové kartony TETRAPACK

  ·         PET lahve (sešlápnuté i s uzávěry)

   

  V průběhu roku škola průběžně získává z odvozu tříděného odpadu finanční příspěvky na pomůcky a hračky pro děti.

   

  Tříděný odpad můžete přinášet do MŠ denně v době od 6:00 do 16:00 hodin.

   

  V období letních prázdnin od 1.7. do 31.8. MŠ tříděný odpad nepřijímá.

   

  Všem moc děkujeme za pomoc při sběru tříděného odpadu.

   

  ý


   

  ŠABLONY PRO MŠ HORNÍ HABARTICE

   

  Škola realizovala v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 projekt s názvem „Šablony pro MŠ Horní Habartice“, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001387, podpořený z výzvy MŠMT.

  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

   

  Realizovali jsme tyto šablony:

  ·         Chůva – personální podpora MŠ

  ·         Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

  ·         Odborně zaměřená tematická setkávání s spolupráce s rodiči dětí v MŠ

  ·         Individualizace vzdělávání v MŚ

  Hlavním cílem projektu v MŠ bylo zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

  Tento projekt byl spolufinancován EU.


   

  DOMESTOS PRO ŠKOLY

  Ve školním roce 2017/2018 jsme se ve spolupráci s rodiči zúčastnili soutěže „Domestos pro školy“.
   
  Soutěž proběhla v období od 1. října do 31. prosince 2017.
   
  Naše mateřská škola se umístila na 5. místě.
   
  Získali jsme produkty Domestos v hodnotě 7000 Kč.
   
  Velmi děkujeme všem zúčastněným rodičům a přátelům školy za jejich podporu v soutěži.
   


   

  CEPÍK

  Ve školním roce 2016/2017  jsme se úspěšně účastnili projektu Cepík, jehož hlavním cílem je primární prevence se zaměřením na předcházení obezitě dětí předškolního věku. Obdržel osobní záštitu ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Jídelnám je poskytováno výživové poradenství. Děti v roku zhlédly tři tematicky zaměřená divadelní představení. Nedílnou součástí byla i přednáška pro rodiče a školení pro pedagogy MŠ. Projekt byl realizován od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017.

   

   

  Závěrečná zpráva